Chromatografia gazowa z detekcją olfaktometryczną (GC-O) w analizie żywności. Cz. II. Metody i zastosowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromatografia gazowa z detekcją olfaktometryczną (GC-O) w analizie żywności. Cz. II. Metody i zastosowania

Abstrakt

Wygląd olfaktogramów ściśle zależy od procedury izolacji analitów oraz od stosowanej metody ilościowej. W pracy omówiono i porównano najczęściej stosowane metody ilościowe, takie jak: metody częstości detekcji, metody rozcieńczania do progu wyczuwalności i metody bezpośredniej intensywności.Szczególny nacisk położono na zastosowania omawianej techniki w analizie i ocenie jakości żywności. Przedstawiono liczne przykłady badań mających na celu określenie zależności pomiędzy składem i zawartością lotnych związków a właściwościami organoleptycznymi produktów spozywczych, a także identyfikację i porównanie związków wchodzących w skład aromatu bądź odpowiedzialnych za niepożądane zapachy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 24 - 28,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Plutowska B., Gromadzka J., Wardencki W.: Chromatografia gazowa z detekcją olfaktometryczną (GC-O) w analizie żywności. Cz. II. Metody i zastosowania// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 3 (2008), s.24-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi