Chromatografia jonowa - efektywne narzędzie w badaniach analitycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromatografia jonowa - efektywne narzędzie w badaniach analitycznych

Abstrakt

Monitoring środowiska a co za tym idzie dostarczenie rzetelnych informacji o stanie poszczególnych jego elementów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań stawianych przed chemikami analitykami. Nie ulega żadnym wątpliwością fakt, że w analityce próbek środowiskowych szczególną rolę odgrywają techniki chromatograficzne. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o chromatografii jonowej - technice, która obecnie uważana jest za najważniejszą instrumentalną metodę oznaczania anionów i kationów w różnego rodzaju próbkach środowiskowych a w szczególności w wodach pitnych, powierzchniowych, podziemnych, ściekach oraz opadach atmosferycznych. W opracowaniu zestawiono najważniejsze informację o typach techniki chromatografii jonowej oraz zakresach ich praktycznego zastosowania. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi tej techniki na przestrzeni lat a także w sposób schematyczny przedstawiono zmiany w zakresie jej wykorzystywania przez analityków w porównaniu z innymi technikami instrumentalnymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 28 - 32,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szczepańska N., Agnieszka B., Weiss J., Namieśnik J.: Chromatografia jonowa - efektywne narzędzie w badaniach analitycznych// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2015), s.28-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi