Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromatyczne szeregowanie zadań w cyklicznych systemach produkcyjnych.

Abstrakt

Głównym celem pracy jest klasyfikacja złożoności obliczeniowej problemu szeregowania zadań w przypadku cyklicznej pracy systemu produkcyjnego. Rozważane są przy tym trzy modele szeregowania: system zadań dwuprocesorowych, system otwarty i system przepływowy. Kryterium optymalizacyjnym które jest analizowane jest długość cyklu wyrażająca częstość realizacji poszczególnych zestawów operacji. W pracy posługiwano się teorią grafów jako narzędziem do opisu rozważanych problemów szeregowania. W szczególności przeprowadzono badania nad modelem cyrkularnego kolorowania grafów w kontekście jego zastosowania w modelowaniu uszeregowań cyklicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi