Chromogenic azole diazothiacrown ethers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromogenic azole diazothiacrown ethers

Abstrakt

Zsyntezowane zostały etery koronowe zawierające atomy siarki, dwa ugrupowania azowe oraz fragment pirolu lub imidazolu w makropierścieniu.Zbadana została zdolność zsyntezowanych związków makrocyklicznych pod kątem kompleksowania jonów metali metodą spektrofotometrii UV-vis.Największe zmiany spektralne zaobserwowano pod wpływem jonów ołowiu, miedzi, cynku, niklu, kobaltu oraz srebra.W przypadku jonów metali I i II grupy układu okresowego nie zaobserwowano żadnych zmian w widmie UV-vis. Wykonane zostały również wstępne badania elektrodowe, w których makrocykliczne pochodne pirolu i imidazolu stanowiły składnikmembrany w elektrodach jonoselektywnych. W wyniku badań stwierdzono, że tylko kationy miedzi i ołowiu dają wysoką odpowiedź elektrodową. Opisana została również struktura rentgenograficzna azotiakorony zawierającej fragment pirolu w makropierścieniu.

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 1 0

    Web of Science

  • 1 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY nr 20, strony 651 - 658,
ISSN: 1061-0278
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szczygelska-Tao J., Fonari M., Biernat J.: Chromogenic azole diazothiacrown ethers// SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY. -Vol. 20., nr. iss. 7 (2008), s.651-658
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10610270701666000
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi