Chromogenic complexes and selective preconcentration of Fe(III) and Cu(II) by hydroxynaphthoyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chromogenic complexes and selective preconcentration of Fe(III) and Cu(II) by hydroxynaphthoyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane derivatives

Abstrakt

Spektroskopowe oznaczanie zawartości jonów żelaza w różnych próbkach środowiskowych jest przedmiotem wieloletnich badań. Pomimo tego ciągle poszukuje się selektywnych odczynników zdolnych do tworzenia kompleksów z jonami żelaza(II) lub żelaza(III). 1,4,7,10-tetraazacyklododekan nie tworzy kompleksów z jonami żelaza, ale wprowadzając stosowne podstawniki można uzyskać właściwe ligandy. W reakcji acylowania otrzymano 1-(1-hydroksy-2-naftoilo)-1,4,7,10-tetraazacyklododekan (L-1) i 1,7-bis-(1-hydroksy-2-naftoilo)-1,4,7,10-tetraazacyklododekan (L-2).Związki te wykazują solwatochromizm, który może być badany takimi technikami jak H NMR i spektrofotometria UV-Vis. Ligandy selektywnie oddziaływują z jonami miedzi(II) a także żelaza (III) tworząc barwne kompleksy. Istotny jest fakt, że obydwa związki pozostają obojętne w stosunku do jonów żelaza(II). Tytułowe związki użyto do modyfikacjiżelu krzemionkowego. Otrzymane fazy stacjonarne stosowano do prekoncentracji jonów żelaza(III) i jonów miedzi(II). Przeprowadzono ilościowe oznaczenie zawartości w/w.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 82, strony 1219 - 1229,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Skwierawska A., Paluszkiewicz E.: Chromogenic complexes and selective preconcentration of Fe(III) and Cu(II) by hydroxynaphthoyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane derivatives// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 82., (2008), s.1219-1229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi