Ciekawe przykłady rozwiązań problemów geotechnicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciekawe przykłady rozwiązań problemów geotechnicznych.

Abstrakt

Przedstawiono pokrótce 12 referatów o różnej tematyce wraz z komentarzem autora. Referaty przedstawiono w czterech grupach tematycznych: 1. stateczność budowli i podłoża, 2. usuwanie skutków nadmiernych osiadań oraz zakłóceń spływu wód gruntowych, 3. grunt zbrojony i badanie geosyntetyków, 4. właściwości gruntów. Artykuł przedstawia wybrane przykłady rozwiązań które uznano za ciekawe, nietypowe w stosunku do tradycyjnych metod projektowania, określania obciążeń i oddziaływań, zastosowań nowych konstrukcji i materiałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 268 - 275,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bolt A.: Ciekawe przykłady rozwiązań problemów geotechnicznych.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3/4 (2003), s.268-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi