Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie dotyczące tworzenia cieni i światłocieni w gra-fice komputerowej. Przywołano popularne algorytmy do generowania cieni orazich relacje z metodami wykreślnymi. Ponadto omówiono specyfikę i niektóremożliwości przykładowego programu (3DStudio Viz 3) w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics nr 13, strony 19 - 23,
ISSN: 1644-9363
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Helenowska-Peschke M.: Cienie i cieniowanie w grafice komputerowej// The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. -Vol. 13., (2003), s.19-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi