Cienkie warstwy TiO2: metoda otrzymywania, charakterystyka oraz zastosowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cienkie warstwy TiO2: metoda otrzymywania, charakterystyka oraz zastosowania

Abstrakt

Głównym celem naukowym badań było lepsze poznanie mechanizmu tworzenia cienkich warstw fotokatalitycznych w postaci nanorurek TiO2 oraz zrozumienie wpływu ich morfologii oraz struktury na aktywność oraz stabilność w procesie fotodegradacji zanieczyszczeń organicznych zarówno w fazie wodnej jak i gazowej. Szczególną uwagę poświęcono syntezie nowych typów fotokatalizatorów w oparciu o matryce nanorurek TiO2 (nanorurki modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami mono- i bimetalicznymi Bi, Ag, Cu, AgCu oraz domieszkowane azotem) wykazujących podwyższoną aktywność w procesie fotodegradacji modelowych zanieczyszczeń wody oraz podwyższoną aktywność fotoelektrochemiczną, zarówno pod wpływem promieniowania z zakresu UV-Vis jak i światła widzialnego, co jest istotne z punktu widzenia potencjalnego wykorzystania energii światła słonecznego jako siły napędowej procesów fotokatalitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 247 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi