Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski

Abstrakt

Przeprowadzono szczegółowy przegląd warunków hydrogeologicznycb Polski, charakteryzując poszczególne obszary wartościami gęstości podpowierzchniowego strumienia ciepła i gradientu temperatury, a także podając ich powierzchnie i kubatury zawartych tam wód termalnych. Podano szczegółowy opis systemu grzewczego w uniwejowie, wykorzystującego lokalne wody termalne i wspomaganego pracą kotłów weodnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr R. 37, strony 3 - 5,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski// Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja. -Vol. R. 37., nr. nr 3=452 (2006), s.3-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi