Circular saws with closed chip grooves - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Circular saws with closed chip grooves

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę wpływu kształtu rowków wiórowych ostrzy piły tarczowej na sposób odprowadzania wiórów ze strefy skrawania. Zaprezentowano rozwiązanie konstrukcyjne piły tarczowej z domkniętymi rowkami wiórowymi

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation strony 171 - 174,
ISSN: 1898-8857
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R.: Circular saws with closed chip grooves// Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation. -., nr. nr 66 (2008), s.171-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi