Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv

Abstrakt

Jedną z wielkości wykorzystywanych do opisu właściwości przepływowych elementu pneumatycznego jest współczynnik wymiarowy Kv. Jego znajomość umożliwia wyznaczenie wartości strumienia objętości powietrza, o ile znane są wartości ciśnień statycznych przed i za elementem. W pracy przedstawiono wpływ zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na dopływie do elementu wartością ciśnienia spiętrzenia i zastąpienia wartości ciśnienia statycznego na wypływie z elementu wartością ciśnienia panującego w obszarze do którego następuje wypływ na wartość obliczanego strumienia objętości powietrza. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch formuł wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv. Stwierdzono, że ze wzrostem oporów przepływu przez element wpływ zastąpienia ciśnień na wartość błędu wyznaczanego strumienia objętości maleje.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza strony 15 - 19,
ISSN: 1426-6644
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grymek S., Kiczkowiak T.: Ciśnienie statyczne a ciśnienie spiętrzenia w modelach strumienia objętości wykorzystujących współczynnik wymiarowy Kv// Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza. -., nr. nr 2 (2010), s.15-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi