City disstribution logistics as an environmental factor - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

City disstribution logistics as an environmental factor

Abstrakt

Przedstawiono związki pomiędzy systemami logistyki miejskiej i środowiskiem. Omówiono zadania administracji lokalnej w usprawnieniu dostaw oraz usuwaniu odpadów. Przeprowadzono wariantową analizę działań podejmowanych przez administratora obszaru miejskiego w celu poprawy jakości środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami logistycznymi strony 145 - 153
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: City disstribution logistics as an environmental factor// Zarządzanie projektami logistycznymi/ ed. red. nauk. J. Witkowski, A. Skowrońska Wrocław: Wydaw. Uniw. Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s.145-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi