Classification of homotopy classes of equivariant gradient maps - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Classification of homotopy classes of equivariant gradient maps

Abstrakt

Niech V będzie ortogonalną reprezentacją zwartej grupy Liego Gi niech S(V),D(V) oznaczają sferę jednostkową i kulę jednostkową V.Jeżeli F jest G-niezmienniczą funkcją rzeczywistą klasy C^1 na Vto mówimy, że grad F (gradient F) jest dopuszczalny, jeżeli(grad F)(x) jest różny od zera dla x należących do S(V). Pracapoświęcona jest homotopijnej klasyfikacji dopuszczalnychG-niezmienniczych odwzorowań gradientowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gęba K., Rybicki S.: Classification of homotopy classes of equivariant gradient maps// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi