Classification of Urban Regeneration Participants as a Basis for Identification of Construction Investment's Risk Sources - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Classification of Urban Regeneration Participants as a Basis for Identification of Construction Investment's Risk Sources

Abstrakt

On the basis of the conducted research it can be concluded that the majority of the existing urban regeneration problems are revealed by the lack of an in-depth analysis of sources and risk factors. For the above reasons, the subject of this study is classification of urban regeneration's participants as a basis for identification of construction investment's risk sources. The research methodology is based on an in-depth analysis of the available documentation of four urban regeneration projects implemented in Gdańsk, which was confronted with the provisions of the Regeneration Act. The conducted analysis allowed to clearly classify the participants of urban regeneration process, also indicating its direct and indirect beneficiaries. As a consequence, the elaboration defines the responsibility of participants in the investment process, and at the same time allows to divide the risk between individual entities implementing activities covered by the intervention area. The observations described in the article also concern shortcomings in the documentation including, among others, lack of the definition of the required experience of design units depending on the nature of the construction works being carried out.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering nr 471, strony 1 - 8,
ISSN: 1757-8981
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Apollo M.: Classification of Urban Regeneration Participants as a Basis for Identification of Construction Investment's Risk Sources// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering -Vol. 471, (2019), s.1-8
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1088/1757-899x/471/11/112053
Bibliografia: test
 1. Ustawa z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. nr 0 poz. 1777). 2015. otwiera się w nowej karcie
 2. M. Apollo and E. Urbańska-Galewska, "Model of Risk Assessment (MORA) concept for the investment part of urban regeneration projects", Conference Proceedings, 2014. otwiera się w nowej karcie
 3. B. Grzyl, "Ryzyko wykonawcy robót budowlanych w zamówieniach publicznych", Inż. Bud., no 11, pp. 644-646, 2014 (in Polish).
 4. B. Grzyl, "Nieprawidłowości w umowach na roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych", Inż. Bud., no 5, pp. 269-272, 2014 (in Polish).
 5. M. W. Kembłowski, B. Grzyl and A. Siemaszko, "Game Theory Analysis of Bidding for a Construction Contract", IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., Vol. 245, no 6, 2017. otwiera się w nowej karcie
 6. M. Apollo and E. Miszewska-Urbańska, "Analysis of the increase of construction costs in urban regeneration projects", Adv. Sci. Technol. -Res. J., Vol. 9, no 28, pp. 68-74, 2015. otwiera się w nowej karcie
 7. M. Trocki, "Nowoczesne zarządzanie projektami". Modern project management, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
 8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658). 2006. otwiera się w nowej karcie
 9. WMCAUS 2018 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 112053 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/471/11/112053 otwiera się w nowej karcie
 10. K. Bury, "Zastosowanie wielokryterialnej metody QAT w ocenie programów i projektów rewitalizacji", Application of the multi-criteria QAT method in the evaluation of revitalization programs and projects in: O budowie metod rewitalizacji -aspekty wybrane, Kraków, 2010 (in Polish).
 11. Z. Kowalczyk and J. Zabielski, "Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie". Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2010 (in Polish).
 12. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Minister Infrastruktury i Rozwoju". Warszawa, 2015. otwiera się w nowej karcie
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177, z późn. zm.). 2004. otwiera się w nowej karcie
 14. D. Piechota, "Analiza i ocena treści umowy o roboty budowlane w aspekcie ryzyka inwestora i wykonawcy na przykładzie wybranego etapu rewitalizacji dzielnicy Gdańsk-Letnica", Analysis and evaluation of the content of the construction contract in the aspect of investor and contractor risk on the example of the selected stage of revitalization of the Gdańsk- Letnica district, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2012.
 15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 14 w Gdańsku-Letnicy. 2010. otwiera się w nowej karcie
 16. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku. Sygn. akt 133/B/NI/2010. Gdańsk, 2010.
 17. M. Apollo, E. Urbańska-Galewska and R. Wiśniewski, "Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdańsk-Letnica", Social, economic and technical asects of revitalization on the example of the Gdańsk-Letnica district, Kwart. IRM "Problemy Rozw. Miast", no 2, pp. 29-40, 2013 (in Polish).
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi