Co ulewa to nas zalewa. Czy nowe prawo wodne nam pomoże? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Co ulewa to nas zalewa. Czy nowe prawo wodne nam pomoże?

Abstrakt

Zmiana ustawy prawo wodne. Podstawowe zmiany w stosunku do wcześniejszych regulacji. Problem wód opadowych - nowe zadania stawiane samorządom lokalnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 50 - 51,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Co ulewa to nas zalewa. Czy nowe prawo wodne nam pomoże?// Magazyn Instalatora. -., nr. 9 (2017), s.50-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi