Cobalt(II) silanethiolato complexes with dimethylpyridines:crystal structures and spectroscopic studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cobalt(II) silanethiolato complexes with dimethylpyridines:crystal structures and spectroscopic studies

Abstrakt

Tri-tert-butoksysilanotiolany kobaltu(II) z 2,5-dimetylopirydną, 3,4-dimetylopirydną i 3,5-dimetylopirydną jako dodatkowymi ligandami zostały zsyntetyzowane w reakcji z bimetalicznym [Co{SSi(OtBu)3}(NH3)]2 z odpowiednią pochodną pirydyny. Kompleksy zostały zcharakteryzowane za pomocą rentgenografii strukturalnej, analizy elementarnej, spektroskopii FT-IR oraz UV-vis. Prezentowane kompleksy są cztero- i pięciokoordynacyjne o rdzeniu kompleksu odpowiednio CoN2S2 i CoNO2S2.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pladzyk A., Olszewska J., Kazimierczuk K., Dziurzyńska A.: Cobalt(II) silanethiolato complexes with dimethylpyridines:crystal structures and spectroscopic studies// Transition Metal Chemistry.. -Vol. 35, nr. iss. 7 (2010), s.821-827
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi