Cobalt(II) tri-tert-butoxysilanethiolates: in search of models for catalytic metal site of liver alcohol dehydrogenase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cobalt(II) tri-tert-butoxysilanethiolates: in search of models for catalytic metal site of liver alcohol dehydrogenase

Abstrakt

Przeprowadzono syntezę trzech kompleksów: [Co{SSi(OBut)3}2(NH3)(L-pic)],[Co{SSi(OBut)3}2(NH3)2]xMeCN i [Co{SSi(OBut)3}3(H2O)][NHEt3]. Kompleksy są monomeryczne, dla nich wyznaczono strukturę krystalograficzną. Kompleks [Co{SSi(OBut)3(NH3)(L-pic)] o rdzeniu CoN2OS2 posiada dwa różne ligandy azotowe, zaś [Co{SSi(OBut)3(L-pic)] stanowi substrat do syntezy związku modelującego centrum katalityczne LADH.

Cytowania

  • 2 8

    CrossRef

  • 3 2

    Web of Science

  • 3 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY nr 16, strony 517 - 524,
ISSN: 0268-2605
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Becker B., Pladzyk A., Konitz A., Wojnowski W.: Cobalt(II) tri-tert-butoxysilanethiolates: in search of models for catalytic metal site of liver alcohol dehydrogenase// APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. -Vol. 16., (2002), s.517-524
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/aoc.332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi