Cohousing. Dziesięć argumentów ''za'' = Cohousing. Ten arguments ''pro'' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cohousing. Dziesięć argumentów ''za'' = Cohousing. Ten arguments ''pro''

Abstrakt

Cohousing to jedna z koncepcji wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, praktykowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w Danii, a z czasem i w wielu innych krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Z architektonicznego punktu widzenia oznacza przede wszystkim partycypację przyszłych użytkowników w projektowaniu. Wydaje się, że i w Polsce idea ta może i powinna zyskać swoich zwolenników. A jest ku temu wiele powodów. Cohousing tworzy więzi społeczne. Uczy odpowiedzialności za siebie, innych, za środowisko. Jest inicjatywą oddolną, gdzie wszystko zależy od wspólnoty, która ją tworzy. Trud mieszkańców włożony w powstanie cohousingu rekompensuje radość wspólnego tworzenia, przyjazne sąsiedztwo i bezpieczne miejsce zamieszkania. Jako architekci powinniśmy być przygotowani do współtworzenia tego typu realizacji. Stanowi to swoiste wyzwanie metodologiczne - wszak uspołecznienie procesu projektowania i podejście zespołowe w projektowaniu nie są naszą codzienną praktyką. Tego po prostu musimy się nauczyć.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 104, strony 87 - 92,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Idem R.: Cohousing. Dziesięć argumentów ''za'' = Cohousing. Ten arguments ''pro''// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 104., nr. z. 3 - Architektura z. 3-A (2007), s.87-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi