Collective filter evaluation of an FSD filter-based resampling algorithm. [online] W: Online Symposium for Electronics Engineers. Techonline Bedford, Massachusetts, USA. [Dostęp: 15 stycznia**2002]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techonline.com/community/ed_resource/feature_article/14917/[6 s. 5 rys.] Badanie algorytmu zmiany szybkości próbkowania realizowanego w oparciu o filtry FSD za pośrednictwem analizy filtru zbiorczego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Collective filter evaluation of an FSD filter-based resampling algorithm. [online] W: Online Symposium for Electronics Engineers. Techonline Bedford, Massachusetts, USA. [Dostęp: 15 stycznia**2002]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techonline.com/community/ed_resource/feature_article/14917/[6 s. 5 rys.] Badanie algorytmu zmiany szybkości próbkowania realizowanego w oparciu o filtry FSD za pośrednictwem analizy filtru zbiorczego.

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję filtru zbiorczego dla potrzeb oceny jakościalgorytmu zmiany szybkości próbkowania realizowanego w oparciu o filtry u-łamkowo-opóźniające (FSD). W przypadku takiego algorytmu przepróbkowania dowyznaczania każdej próbki wyjściowej potrzebny jest filtr FSD o innm opóź-nieniu ułamkowym. Z kolei jakość takiego filtru zależy właśnie od jego opóź-nienia, co stwarza problemy w ocenie jakości samego algorytmu przepróbkowa-nia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi