Collisions of electrons with trimethylphosphine [P(CH3)3] molecules - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Collisions of electrons with trimethylphosphine [P(CH3)3] molecules

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na molekułach P(CH3)3. Pomiary przeprowadzono w przedziale energii od 0,4 do 400eV. Obliczono przekroje czynne na rozpraszanie sprężyste i na jonizację. Wyniki porównano z przekrojami czynnymi dla innych związków zawierających fosfor jako atom centralny oraz grupę metylową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 76,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Domaracka A., Możejko P., Ptasińska-Denga E., Szmytkowski C.: Collisions of electrons with trimethylphosphine [P(CH3)3] molecules// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 76., (2007),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi