Combined chemical-biological treatment of effluents from soil remediation processes by surfactants solutions flushing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Combined chemical-biological treatment of effluents from soil remediation processes by surfactants solutions flushing

Abstrakt

Ścieki powstające podczas procesu remediacji gruntu zawierają surfaktanty o wysokim stężeniu oraz oleje w postaci zemulgowanej i zsolubilizowanej lub wolnej. Do oczyszczenia takich ścieków zastosowano chemiczne utlenianie, biologiczne oczyszczanie oraz zintegrowany proces chemiczno biologiczny. Efektywność procesu oceniono na podstawie redukcji ChZT oraz zmiany stężenia surfaktantu w oczyszczanych ściekach. Chemiczne utlenienie pozwoliło na 80% redukcję ChZT oraz stężenia surfaktantu w ściekach, w przypadku biologicznego oczyszczania parametry te zredukowano odpowiednio o 60% i 50 %. Jednak w zintegrowanym procesie biologiczno chemicznym redukcja zarówno ChZT jak i stężenia surfaktantu wyniosła ponad 90%.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 6

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S nr 19, strony 9 - 18,
ISSN: 1898-6196
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Hallmann E., Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K.: Combined chemical-biological treatment of effluents from soil remediation processes by surfactants solutions flushing// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 19, nr. 1 (2012), s.9-18
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10216-011-0001-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi