Comments on ''An innovative fast powerful method for tackling electromagnetic eigenvalue problems for multistrip transmission lines'' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comments on ''An innovative fast powerful method for tackling electromagnetic eigenvalue problems for multistrip transmission lines''

Abstrakt

Praca stanowi komentarz do publikacji Casanuevy i Garcii dotyczącej techniki szybkiego obliczania charakterystyk dyspersyjnych falowodów z niejednorodnym wypełnieniem. Zwrócono uwagę na niepotrzebną komplikację zagadnienia poprzez zastosowanie techniki rozkładu na wartości szczególne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES nr 50, wydanie 10, strony 2409 - 2410,
ISSN: 0018-9480
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mrozowski M.: Comments on ''An innovative fast powerful method for tackling electromagnetic eigenvalue problems for multistrip transmission lines''// IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES. -Vol. 50., iss. 10 (2002), s.2409-2410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi