Compact microstrip to coplanar standard transformer. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Compact microstrip to coplanar standard transformer.

Abstrakt

W pracy zaprezentowano transformator standardu umożliwiający bezodbiciowe połączenie linii mikropaskowej z linią koplanarną. Konstrukcja układu opiera się na założeniu zachowania jednakowej wartości impedancji w każdym przekroju poprzecznym struktury. Zaprojektowano i przebadano dwa rozwiązania z ze skokową i ciągłą zmianą szerokości linii. Do badań numerycznych wykorzystano symulator pełnofalowy Momentum. W symulacjach uwzględniono straty dielektryczne i przewodzenia. Przeprowadzone badania eksperymentalne wskazują na możliwość budowy struktur bardzo szerokopasmowych (0-10GHz).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Tagungsband. 48.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. strony 161 - 162
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Półtorak R., Kitliński M., Solecka M.: Compact microstrip to coplanar standard transformer. // Tagungsband. 48.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. / Ilmenau: Tech. Univ. Ilmenau, 2003, s.161-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi