Comparative analysis of selected design variants of propulsion system for an inland waterways ship - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparative analysis of selected design variants of propulsion system for an inland waterways ship

Abstrakt

W pracy zaprezentowano założenia projektowe i wstępną analizę porównawczą dwóch wariantów napędu śródlądowego statku pasażerskiego. Pierwsze rozwiązanie to wariant z przekładnią elektryczną, drugie natomiast, to wariant z przekładnią hydrostatyczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 13, strony 3 - 7,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Rolbiecki R.: Comparative analysis of selected design variants of propulsion system for an inland waterways ship// Polish Maritime Research. -Vol. 13., nr. nr 1 (2006), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi