Comparative investigation of lubricant properties in friction and wear tests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparative investigation of lubricant properties in friction and wear tests

Abstrakt

Opisano porównawcze badania obciążenia zacierania na tribometrze PT3, obciążenia zespawania na aparacie czterokulowym i zużycia frettingowego na stanowisku FRET3, sześciu olejów smarowych i sześciu smarów plastycznych. Próbki do badań na stanowiskach PT3 i FRET3 wykonane były ze stali 35.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 9, strony 204 - 210,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Neyman A.: Comparative investigation of lubricant properties in friction and wear tests// Journal of KONES. -Vol. 9., nr. 1-2 (2002), s.204-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi