COMPARISION OF TWO WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECTS USING F-AHP METHODP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

COMPARISION OF TWO WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECTS USING F-AHP METHODP

Abstrakt

Referat przedstawia porównanie projektów dwóch farm wiatrowych. Częścią referatu jest opis kryteriów, które muszą zostać uwzględnione w trakcie analizy porównawczej projektów budowy FW. Tego typu analiza znajduje zastosowanie w przypadku zakupu projektów inwestycyjnych będących w fazie przygotowania. Spowodowane jest to koniecznością uwzględnienia wymogów określonych w ustawodawstwie polskim dotyczących np. prawa do terenu, uwarunkowań środowiskowych itd. dla farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletu dokumentów dla wyprowadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. W analizie uwzględniono także problematykę zawarcia umowy przyłączeniowej z operatorem systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. Aby zweryfikować, na jaki etap należy zwrócić szczególną uwagę posłużono się analizą kryteriów opisujących poszczególne etapy i zadania realizowane w poszczególnych etapach. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody F-AHP, która pozwala na ilościowe i jakościowe uporządkowanie kryteriów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 108 - 120,
ISSN: 1425-5766
Tytuł wydania:
II KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI :wizja, nauka, postęp strony 108 - 120
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A.: COMPARISION OF TWO WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECTS USING F-AHP METHODP// II KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI :wizja, nauka, postęp/ ed. Krzysztof Dziedzic Kraków: Traicon S.C, 2015, s.108-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi