Comparison of Ion Chromatography and Isotachophoresis for the Determination of selected Anions in Atmospheric Wet Deposition Samples - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of Ion Chromatography and Isotachophoresis for the Determination of selected Anions in Atmospheric Wet Deposition Samples

Abstrakt

W pracy przedstawiono porównanie wyników oznaczenia zawartości wybranych anionów w próbkach opadów atmoferycznych z zastosowaniem technik izotachoforezy i chromatografii jonowej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że technika chromatografii jonowej charakteryzuje się niższymi wartościami granic wykrywalności i oznaczalności, szerokim zakresem pomiarowym i możliwością oznaczania analitów w próbkach o róznym składzie matrycy. W przypadku obu porównywanych technik nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie czaso i pracochłonności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 19, strony 93 - 99,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klimaszewska K., Konieczka P., Polkowska Ż., Gorecki T., Namieśnik J.: Comparison of Ion Chromatography and Isotachophoresis for the Determination of selected Anions in Atmospheric Wet Deposition Samples// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 19, nr. nr 1 (2010), s.93-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi