Comparison of modal and finite-element methods in the vibrational analysis of marine propulsion systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of modal and finite-element methods in the vibrational analysis of marine propulsion systems

Abstrakt

W okrętowych układach napędowych występują dwa typy części składowych. Pierwszym z nich są odcinki wałów, które należą do elementów o ciągłym rozkładzie własności masowych, sprężystych i tłumiących oraz elementy o parametrach skupionych, do których można zaliczyć śrubę napędową, tarcze sprzęgieł i inne. W pracy porównano dwie metody modelowania takich układów. Pierwsza z nich związana jest z tworzeniem modeli przybliżonych w oparciu o dyskretyzację przestrzenną (MES). W drugim podejściu do modelowania tych samych układów zastosowano, zamiast dyskretyzacji przestrzennej, dekompozycję modalną. Porównano otrzymane wyniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport strony 515 - 520,
ISSN: 1429-608X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C., Sawiak S.: Comparison of modal and finite-element methods in the vibrational analysis of marine propulsion systems// Prace Naukowe Politechniki Radomskiej: Transport. -., nr. 1(17) (2003), s.515-520
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi