Comparison of oxidative stability of different edible oils - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of oxidative stability of different edible oils

Abstrakt

Celem prezentowanych badań było porównanie stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych z Polski, Finlandii i Hiszpanii. Na etapie przyspieszania utleniania zastosowano promieniowanie ultrafioletowe (UV). Po naświetlaniu olejów powstałe związki lotne ekstrahowano z fazy nadpowierzchniowej za pomocą techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (HS-SPME) i analizowano z zastosowaniem chromatografu gazowego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC/FID). Okres indukcji wyznaczono na podstawie stosunku stężeń heksanalu do 2-trans--nonenalu w badanych próbkach. Ostatnim etapem było porównanie uzyskanych wyników z okresami indukcji wyznaczonymi dla tych samych olejów metodą Rancimat i liczby nadtlenkowej. Podczas opracowywania metody określono optymalne parametry procesu ekstrakcji związkówlotnych i przeprowadzono elementy walidacji metody. Opisana metoda umożliwia wykrywanie produktów utleniania olejów roślinnych z zadowalającą precyzją i powtarzalnością.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka Przyroda Technologie nr 3, strony 1 - 10,
ISSN: 1897-7820
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gromadzka J., Wardencki W.: Comparison of oxidative stability of different edible oils// Nauka Przyroda Technologie. -Vol. 3., nr. iss. 4 (2009), s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi