Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms

Abstrakt

Zgodnie z normami międzynarodowymi, w instalacjach o zwiększonym ryzyku porażenia prądem elektrycznym należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe. Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej zainstalowany wyłącznik różnicowoprądowy powinien prawidłowo wykrywać określony kształt prądu różnicowego. W artykule przedstawiono charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych przy wybranych przebiegach odkształconego prądu różnicowego. Zauważono, że w zależności od kształtu prądu różnicowego prąd zadziałania tego samego wyłącznika różnicowoprądowego możne się znacznie zmieniać. Przy niektórych kształtach prądu różnicowego wyłączniki różnicowoprądowe mogą tracić swoje własności ochronne

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Elektronika Ir Elektrotechnika strony 7 - 10,
ISSN: 1392-1215
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Comparison of residual current devices tripping characteristics for selected residual current waveforms// Elektronika Ir Elektrotechnika. -, nr. nr 4=100 (2010), s.7-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi