Comprehensive two-dimensional gas chromatography and three-dimensional fluorometry for detection of volatile and bioactive substances in some berries - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comprehensive two-dimensional gas chromatography and three-dimensional fluorometry for detection of volatile and bioactive substances in some berries

Abstrakt

The volatilefractionsofCapegooseberryandblueberryweredeterminedbyheadspacesolid-phase microextractioncoupledwithcomprehensivetwo-dimensionalgaschromatographywithtime-of-flight mass spectrometry(HS-SPME/GCGC-TOFMS).Thehighestamountofalcohol(51.8%),ester(32.8%)and carboxylicacid(6.9%)wasinblueberryincomparisonwithgooseberryandoppositelyketones(14.7%), aldehydes(9.9%)andterpenes(8%)werefoundingooseberry.Thebioactivecompoundsandantioxidant capacities werehigherinblueberriesthaningooseberries.Threedimensional fluorescenceemission spectrometry (3D-FL)wasappliedtodetermineandtocompareexperimentallyfoundbinding parametersofberriesextractswithhumanserumalbumin(HSA).The fluorescence quenchingofHSA by polyphenolsfromberrieswasaresultoftheformationofapolyphenol–HSA complex.Thebinding abilities ofberrieswerehighlycorrelatedwiththebioactivityofpolyphenolsandvolatilesubstances. The clusteranalysis(CA)andlineardiscriminantanalysis(LDA)wasappliedtodifferentiatetheberries samples accordingtotheirtype.

Cytowania

  • 2 1

    CrossRef

  • 2 0

    Web of Science

  • 2 2

    Scopus

Autorzy (7)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TALANTA.The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry nr 134, strony 460 - 467,
ISSN: 0039-9140
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dymerski T., Namieśnik J., Vearasilp K., Arancibia-Avila P., Toledo F., Katrich E., Gorinstein S.: Comprehensive two-dimensional gas chromatography and three-dimensional fluorometry for detection of volatile and bioactive substances in some berries// TALANTA. -Vol. 134, (2015), s.460-467
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.talanta.2014.11.061
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi