Computational algorithm for the analysis of mechatronic systems with distributed parameter elements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Computational algorithm for the analysis of mechatronic systems with distributed parameter elements

Abstrakt

The paper presents a systematic computational package for analysis of complex systems composed of multiple lumped and distributed parameter subsystems. The algorithm is based on the transfer function method (DTFM). With this algorithm, a bond graph technique for the modelling is developed to simplify computations. Analysis of different systems requires only changing the inputs data in the form of the bond graph diagram

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane strony 115 - 122
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C., Hein R., Cyran R.: Computational algorithm for the analysis of mechatronic systems with distributed parameter elements// Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Wydaw. Nauk. ITE-PIB, 2010, s.115-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi