Computational method for determining the static stiffness of the saw blade - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Computational method for determining the static stiffness of the saw blade

Abstrakt

W artykule opisano sposób modelowania i obliczeń odkształceń i naprężeń pił tarczowych o złożonej geometrii korpusu z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających projektowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 13 - 16,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Duchnicz K., Wasielewski R.: Computational method for determining the static stiffness of the saw blade// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.13-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi