''Computing with words'' concept applied to musical instrument recognition. W: [CD-ROM] International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 8 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz. Automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych w oparciu o wyraże- nia opisujące barwę dźwięku. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

''Computing with words'' concept applied to musical instrument recognition. W: [CD-ROM] International Symposium of Musical Acoustics. ISMA MEXICO CITY. Mexico City, 9-13 December 2002. Mexico City: Escuela Nacional de Musica UNAM**2002, 8 s. 3 rys. 3 tab. bibliogr. 25 poz. Automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych w oparciu o wyraże- nia opisujące barwę dźwięku.

Abstrakt

W referacie przedstawiono nowy sposób automatycznego przetwarzania danychmuzycznych w oparciu o paradygmat zaproponowany przez L. Zadeha. Pozwala tona automatyczne rozpoznawanie klas instrumentów muzycznych wykorzystując o-pis słowny barwy dźwięku. Przedstawiono system realizujący automatyczną kla-syfikację instrumentów muzycznych oparty o metodę zbiorów przybliżonych ilogikę rozmytą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi