Concentration in ICTs sector - cross country analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Concentration in ICTs sector - cross country analysis

Abstrakt

In the chapter below, the author present inequalities in sector of new information and communication technologies. Having in mind inequalities we can also discuss concentration issues, and the concentration itself is a problem to which the author refers on first place. The paper is organized as following: first basic measures of concentration are defined, after we can read a discussion referring to concentration in ICTs sector when R&D expenditures are considered. Consequently the author analyzes basic concentration where use and application of ICTs goods and services are taken into account. To analyze the inequalities and concentration, traditional measures are applied, like: Gini coefficient, Hirschman-Herfindahl Index, andConcentration Ratio.Rozdział w monografii jest analizą stopnia koncentracji sektorów ICTs na świecie. Autor szacuje wartości indeksów Gini oraz HHI - indeksu koncentracji, dla najważniejszych sektorów ICTs w różnych krajach świara. Tekst stanowi dobrą baze do porównonań międzynarodowych dla oceny stopnia koncetracji przemysłu ICTs w wybranych krajach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Market concentration and economy strony 91 - 108
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lechman E.: Concentration in ICTs sector - cross country analysis// Market concentration and economy/ ed. ed. Tomasz Bernat, University of Szczecin. Szczeciń: Publishing house, volumina.pl, 2010, s.91-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi