Concept of web service for real-time satellite imagery dissemination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Concept of web service for real-time satellite imagery dissemination

Abstrakt

W artykule zaproponowano system upowszechniania obrazów satelitarnych w czasie niemal rzeczywistym realizujący ideę oprogramowania jako usługi. System jest złożony z 4 logicznych modułów - modułu akwizycji danych, zarządzania, serwera Web oraz klienta. Protokół zapytań WCS jest wykorzystywany jako interfejs pomiędzy większością modułów. System tworzony jest z myślą o udostępnianiu danych dla zdalnych użytkowników w formie usługi WCS/CSW. Proponowany system zapewni szerokie możliwość udostępniania danych przestrzennych zarejestrowanych w różnym czasie i przez różne systemy satelitarne dla tego samego terenu. W artykule omówiono charakterystykę potencjalnych zastosowań dla proponowanego systemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 275 - 280,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bruniecki K., Kulawiak M., Moszyński M.: Concept of web service for real-time satellite imagery dissemination// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.275-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi