Conception of on-line lamella´s thickness monitoring system for resawing process on sash-gangs saw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conception of on-line lamella´s thickness monitoring system for resawing process on sash-gangs saw

Abstrakt

Przedstawiono układ do automatycznego pomiaru grubości lameli po cięciu na pilarkach ramowych. Pomiar odbywa się metodą bezstykową za pomocą ultra precyzyjnych laserowych sensorów przemieszczeń. Sygnały z sensorów po obrobieniu za pomocą specjalnego oprogramowania były podstawą do oceny jakości wykonania lameli. Próby cięcia wykonano na pilarce ramowej PRW15M na Politechnice Gdańskiej, a pomiary na Shimane University w Matsue (Japonia). Wykazano, że sygnały z sensorów laserowych powinny być filtrowane w celu otrzymania profilu uwzględniającego jedynie tzw. chropowatość ''dotykową'' (wyizolowanie z profilu struktury drewna np. naczyń, szczególnie zakłócających pomiary gatunków drewna tropikalnego).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. 16 IWMS strony 645 - 654
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Sandak J., Tanaka C.: Conception of on-line lamella´s thickness monitoring system for resawing process on sash-gangs saw// Proceedings. 16 IWMS/ Matsue: Fac. Sci. a. Eng., Shimane Univ., 2003, s.645-654
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi