Conception of selecting reliability models for taking operating decisionsrelated to sea-going ship´s systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conception of selecting reliability models for taking operating decisionsrelated to sea-going ship´s systems

Abstrakt

Przedstawiono możliwości podejmowania decyzji dotyczących sytuacji, gdy decydent dysponuje informacją aprioryczną o stanie technicznym urządzeń, na przykład uzyskaną z badań niezawodności urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, wyrażoną w formie prawdopodobieństwa. Do opracowania modelu umożliwiającego podejmowanie takich decyzji eksploatacyjnych wykorzystano elementy bayesowskiej statystycznej teorii decyzji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie strony 127 - 136,
ISSN: 0209-2069
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Conception of selecting reliability models for taking operating decisionsrelated to sea-going ship´s systems// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. -., nr. 66 (2002), s.127-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi