Conception of valuation of combustion engine operation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conception of valuation of combustion engine operation

Abstrakt

W artykule zaproponowano interpretację wartościującą działania, które jest przyrównane do wielkości fizycznej o jednostce miary zwanej dżulosekundą, podobnie jak przedstawione w mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa. Działanie w tym ujęciu rozpatrywane jest także w mechanice kwantowej, w odniesieniu do żródła promieniowania elektromagnetycznego ciała, którego działanie charakteryzuje stała Planca. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania silników spalinowych w ujęciu energetycznym w wyniku zastosowania teorii procesów semimarkowskich. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano model opisujący zmiany energii w silnikach spalinowych w formie procesu semimarkowskiego dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie. Określony został rozkład graniczny tego procesu. Wykazano, że zaproponowana interpretacja działania umożliwia wykonanie wykresu działania, który obrazuje działanie silnika w formie pola. Zwrócono także uwagę, że działanie silnika w przedstawionej wersji ma tę zaletę, że może być wyrażone w formie liczby z jednostką miary [dżulosekunda] oraz w formie graficznej, jako pole działania.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 2, strony 89 - 96,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Conception of valuation of combustion engine operation// Journal of KONES. -Vol. 2., iss. nr 15 (2008), s.89-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi