Conformance testing of parallel languages - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Conformance testing of parallel languages

Abstrakt

Przedstawiono propozycję formalizacji opisu procesu generacji, wykonania ioceny testów zgodności dla języków i bibliotek programowania równoległego, wzakresie zgodności funkcjonalnej i wydajnościowej. Przykłady ilustrujące proponowany formalizm wykorzystują platformę programowania Athapascan.

Łukasz Garstecki, Paweł Kaczmarek, Henryk Krawczyk, Bogdan Wiszniewski. (2002). Conformance testing of parallel languages, 173-181.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W: Distributed and parallel sys-tems. Cluster and grid computing strony 173 - 181
Język:
angielski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi