Construction and purification of his6-Thermus thermophilus MutS protein. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Construction and purification of his6-Thermus thermophilus MutS protein.

Abstrakt

Gen mutS z termofilnej bakterii Thermus thermophilus zamplifikowano przy użyciu PCR, sklonowano i przeprowadzono jego ekspresję w E. coli. Rekombinantowe białko MutS zawierające oligohistydynową domenę na N-końcu oczyszczono w jednoetapowej procedurze przy wykorzystaniu chromatografii powinowactwaNi(2+). Zdolność do rozpoznania niekomplementarności białka his(6)-MutS potwierdzono w eksperymentach ochrony DNA przed trawieniem egzonukleazą oraz za pomocą retardancji DNA. Wyniki analitycznej filtracji żelowej wskazują, że główną formą MutS z T. therophilus MutS w stężeniu mikromolowym jest tetramer.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION nr 28, strony 69 - 77,
ISSN: 1046-5928
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stanisławska-Sachadyn A., Sachadyn P., Jędrzejczak R., Kur J.: Construction and purification of his6-Thermus thermophilus MutS protein. // PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION. -Vol. 28., (2003), s.69-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi