Content of odd-numbered carbon fatty acids in the milk of lactating women and in infant formula and follow-on formula - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Content of odd-numbered carbon fatty acids in the milk of lactating women and in infant formula and follow-on formula

Abstrakt

Badano zależność pomiędzy występowaniem w mleku ludzkim kwasów pentadekanowego C15:0 (PA) i heptadekanowego C17:0 (HA) a rodzajem diety matek oraz oznaczono zawartość kwasów PA i HA w preparatach do początkowego i następnego żywienia niemowląt, dostępnych w sprzedaży. Badaniu poddano mleko ludzkie uzyskane od 34 zdrowych kobiet w wieku 24-33 lata. Matki podzielono na dwie grupy zgodnie ze spożywana przez nie dietą: grupa kobiet z dietą uboga w tłuszcz mleka krowiego (N=15) i grupa kobiet odżywiających się przeciętnie (N=19). W grupie kobiet odżywiających się w przeciętny sposób zawartość PA i HA w tłuszczu mleka była statystycznie istotnie wyższa niż w grupie kobiet spożywających dietę ubogą w produkty mleczne. Tym samym stwierdzono, że dla mleka ludzkiego PA i HA mogą stanowić biomarkery spożycia tłuszczu mlekowego przez kobiety karmiące.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria nr 7, strony 75 - 82,
ISSN: 1644-0730
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Martysiak-Żurowska D.: Content of odd-numbered carbon fatty acids in the milk of lactating women and in infant formula and follow-on formula// ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. -Vol. 7., iss. 2 (2008), s.75-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi