Contribution to the mechanism of liquid membrane oscillators involving cationic surfactant. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Contribution to the mechanism of liquid membrane oscillators involving cationic surfactant.

Abstrakt

It is shown that liquid membrane oscillators with cationic surfactants havemore complex oscillation patterns than observed previously. The actual details of the oscillations depend strongly on the nature of the membrane material, dislosing even the presence of parallel molecular events. It appearsthat sampling topology also has a great influence on the observed oscillato-ry behaviour. Variation of oscillation patterns with diffusion path lengthinthe membrane demonstrated the decisive role played by the actual timing ofof molecular events. The new evidences produced complete usefully the actualviews concerning the mechanism of oscillations. Wykazano, że oscylatory membranowe z kationowymi surfaktantami mają bardzo skomplikowane charakterystyki oscylacyjne, niż obserwowano to wcześniej. Krzywe oscylacyjne zależą od natury i materiału membrany. Wykazano, że topologia próbkowania ma duży wpływ na obserwowane zachowania oscylacyjne. Różnice w krzywych oscylacyjnych wraz z długością dyfuzji cząsteczek w membranie wykazują znaczącą rolę aktualnych cząsteczkowych zdarzeń. Znalezione nowe dowody mają wkład do rozpoznania mechanizmu oscylacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE strony 451 - 455,
ISSN: 0021-9797
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I., Płocharska-Jankowska E., Nagy O.: Contribution to the mechanism of liquid membrane oscillators involving cationic surfactant. // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. -., nr. 261 (2003), s.451-455
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi