Control conditions for geocomputing within general hypoplasticity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Control conditions for geocomputing within general hypoplasticity

Abstrakt

Przedstawiono w artykule analizę oryginalności i stabilności problemu warunków brzegowych (BVP). Zaprezentowano niektóre warunki numeryczne, dzięki którym można uzyskać oryginalne i stabilne rozwiązania w zakresie hypoplastyczności. Przeanalizowano wiele teoretycznych aspektów, które pojawiają się wskutek zmiany typu równań różniczkowych. Wyprowadzono kryteria dla przypadku liniowego, dobrze postawionego problemu i dla stabilności rozwiązania warunków brzegowych. Zdefiniowano warunki weryfikacji i ważności rozwiązania

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques : selected papers, Vilnus, Lithuania, May 19-21, 2010. Vol. II. strony 1161 - 1167
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sikora Z.: Control conditions for geocomputing within general hypoplasticity// The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques : selected papers, Vilnus, Lithuania, May 19-21, 2010. Vol. II./ ed. eds. P. Vainiunas, E. Zavadskas. - Vilnius Gedyminas Technical University. Vilnius: VGTU, 2010, s.1161-1167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi