Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator.

Abstrakt

W pracy przedstawiono uproszczone rozwiązanie analityczne, obliczenia numeryczne wykonane za pomocą programu FLUENT/UNS i wyniki badań eksperymentalnych swobodnej konwekcyjnej wymiany ciepła wewnątrz izotermicznej powierzchni kołowej w przestrzeni nieograniczonej. Wykonane obserwacje bezpośrednie konwekcyjnych struktur przepływu, jak i wyniki obliczeń numerycznych otrzymane w postaci pola prędkości i linii prądu wewnątrz półkuli pozwoliły zaproponować fizyczny model zjawiska i po wprowadzeniu typowych dla tego typu zagadnień założeń upraszczających przedstawić analityczne rozwiązanie w postaci zależności kryterialnej. Zależność ta została następnie zweryfikowana eksperymentalnie w serii pomiarów przeprowadzonych w glicerynie. Wyniki obliczeń numerycznych, otrzymane w programie FLUENT w postaci pól temperatury i wartości współczynnika wymiany ciepła przeliczone na wartości liczb Nusselt i Rayleigha.

Ewa Klugmann-Radziemska, Witold Lewandowski. (2002). Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator.. Heat Transfer And Renewable Sources Of Energy 2002.proceedings Of The Ninth International Symposium On Heat Transfer And Rene Wable Sources Of Energy., 169-176. Retrieved from

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat transfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Rene wable Sources of Energy. strony 169 - 176
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Lewandowski W.: Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator. // Heat transfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Rene wable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz, W. Nowak. Szczecin: Wydaw. Ucz. P. Szczec., 2002, s.169-176

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi