Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator.

Abstrakt

W pracy przedstawiono uproszczone rozwiązanie analityczne, obliczenia numeryczne wykonane za pomocą programu FLUENT/UNS i wyniki badań eksperymentalnych swobodnej konwekcyjnej wymiany ciepła wewnątrz izotermicznej powierzchni kołowej w przestrzeni nieograniczonej. Wykonane obserwacje bezpośrednie konwekcyjnych struktur przepływu, jak i wyniki obliczeń numerycznych otrzymane w postaci pola prędkości i linii prądu wewnątrz półkuli pozwoliły zaproponować fizyczny model zjawiska i po wprowadzeniu typowych dla tego typu zagadnień założeń upraszczających przedstawić analityczne rozwiązanie w postaci zależności kryterialnej. Zależność ta została następnie zweryfikowana eksperymentalnie w serii pomiarów przeprowadzonych w glicerynie. Wyniki obliczeń numerycznych, otrzymane w programie FLUENT w postaci pól temperatury i wartości współczynnika wymiany ciepła przeliczone na wartości liczb Nusselt i Rayleigha.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat transfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Rene wable Sources of Energy. strony 169 - 176
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Lewandowski W.: Convective heat transfer inside hemispherical reflective concentrator. // Heat transfer and renewable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Rene wable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz, W. Nowak. Szczecin: Wydaw. Ucz. P. Szczec., 2002, s.169-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi