Copper defects and conductivity in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O glasses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Copper defects and conductivity in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O glasses.

Abstrakt

(Bi0.8Pb0.2) 4Sr3Ca3Cu4Ox częściowo skrystalizowane próbki otrzymano poprzez wygrzewanie szkła w wysokiej temperaturze. Badano je metodą EPR w zakresie temperatur od 4K do 300K. Koncentracja paramagnetycznych centrów Cu2+ zmniejsza się wraz ze wzrostem przewodnictwa elektrycznego i znika po skrystalizowaniu faz nadprzewodzących.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS nr 158, strony 375 - 381,
ISSN: 1042-0150
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gouskos N., Gazda M., Typek J., Likodimos V., Wabia M., Fuks H., Sadowski W.: Copper defects and conductivity in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O glasses. // RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS. -Vol. 158., (2003), s.375-381
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi