Corporate Social Responsibility and Family Business: Current Debates and Future Prospects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Corporate Social Responsibility and Family Business: Current Debates and Future Prospects

Abstrakt

This paper aims at examining the main perspectives on corporate social responsibility (CSR) in family firms discussed in international literature. The topic of CSR has grown exponentially in the last two decades in both, business practice and as an area of interest among academics and researchers. Most studies focus on multinational corporations, some on small and medium enterprises (SMEs) and the smallest number on family business (FB). This study addresses the heterogeneity of family firms engagement with corporate social responsibility (CSR), using a variety of dimensions of this approach and highlighting those, which are the most specific for family firms versus non-family business (NFB). The particular emphasis is placed on the CSR and family firms relation with stakeholders and CSR and family business strategy and performance. Additionally, this paper outlines a possible research directions in the given field.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVIII, wydanie 6 cz.1, strony 281 - 292,
ISSN: 1733-2486
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Popowska M.: Corporate Social Responsibility and Family Business: Current Debates and Future Prospects// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVIII., iss. 6 cz.1 (2017), s.281-292
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi