Corrosion behaviour of Cr coatings deposited from Cr(III) formate - urea electrolytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Corrosion behaviour of Cr coatings deposited from Cr(III) formate - urea electrolytes

Abstrakt

Powłoki chromowe były otrzymane z elektrolitów Cr(III) zawierających odpowiednie ligandy, zapewniające ich dobry wygląd. Zbadano wpływ hydrazyny oraz hydrohylo aminofosfatu na właściwości korozyjne Cr otrzymanego z kąpieli mocznikowo-formaldehydowych Cr(III). Właściwości warstw testowano przy pomocy metody EIS rejestrując widma impedancyjne dla próbek o różnych czasach ekspozycji w zakwaszonym roztworze siarczanowym ( pH 2,6) stosując różne elektryczne obwody zastępcze. Uzyskane parametry dla elementów obwodu zastępczego, odzwierciedlające właściwości korozyjne warstw, poprzez parametry elektryczne granicy faz elektroda/ elektrolit zostały interpretowane i skorelowane z mikrostrukturą warstw. Wyniki wskazują na obecność otwartych por w powłokach od momentu zanurzenia do elektrolitu. Warstwy uzyskane z elektrolitów alkalicznych wykazują wyższą szybkość korozji , podczas gdy próbki otrzymane z elektrolitów zawierających hydrazynę wykazują najniższą szybkość korozji. Zwiększona odporność korozyjna warstw Cr otrzymanych w obecności hydrazyny wynika najprawdopodobniej ze zmian mikrostruktury, to znaczy ze zmian porowatości warstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING nr 84, strony 241 - 245,
ISSN: 0020-2967
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Surviliene S., Lisowska-Oleksiak A., Selskis A., Cesuniene A.: Corrosion behaviour of Cr coatings deposited from Cr(III) formate - urea electrolytes// TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING. -Vol. 84., nr. nr 5 (2006), s.241-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi