Creation and properties of the (Mn-N-O) layers on aluminium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Creation and properties of the (Mn-N-O) layers on aluminium

Abstrakt

przedstawiono metodę wytwarzania warstw powierzchniowych zawierających mangan, azot i tlen na stopie Al-Si-Mg-Cu-Ni. Określono ich mikrostrukturę, mikrotwardość, wlaściwości tribologiczne oraz korozyjne w roztworze 0,01M H2SO4. Stwierdzono wielokrotny wzrost odporności na ścieranie stopu aluminium z wytworzoną warstwą wierzchnią we współpracy ciernej z żeliwem szarym perlitycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 17, strony 397 - 400,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Serbiński W.: Creation and properties of the (Mn-N-O) layers on aluminium// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 17., nr. iss. 1/2 (2006), s.397-400
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi