Creation of Hydrogen Bonded 1D Networks by Cocrystallization of N,N`-bis(2-pyridyl) aryldiamines with Dicarboxylic Acids.Tworzenie 1D sieci krystalicznych poprzez kokrystalizację N,N` -bis(2-piry- dylo) arylodiamin z kwasami dikarboksylowymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Creation of Hydrogen Bonded 1D Networks by Cocrystallization of N,N`-bis(2-pyridyl) aryldiamines with Dicarboxylic Acids.Tworzenie 1D sieci krystalicznych poprzez kokrystalizację N,N` -bis(2-piry- dylo) arylodiamin z kwasami dikarboksylowymi.

Abstrakt

Zsyntetyzowano szereg N,N`-bis(2-pirydylo) arylodiamin, a następnie otrzymano serię kompleksów w/w amin z kwasami dikarboksylowymi oraz kwasem kwadratowym w postaci monokryształów. Jednostki N,N`-bis(2-pirydylo) arylodiamin i kwasy dikarboksylowe oddziaływują ze sobą poprzez wiązania wodorowe tworząc ośmioczłonowy cykliczny układ. W kompleksach 1:1 cząsteczki układają się w jedno-wymiarową sieć krystaliczną tworzoną przy udziale w/w oddziaływań wodorowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY nr 1, strony 1425 - 1434,
ISSN: 1477-0520
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bensemann I., Gdaniec M., Łakomecka K., Milewska M., Połoński T.: Creation of Hydrogen Bonded 1D Networks by Cocrystallization of N,N`-bis(2-pyridyl) aryldiamines with Dicarboxylic Acids.Tworzenie 1D sieci krystalicznych poprzez kokrystalizację N,N` -bis(2-piry- dylo) arylodiamin z kwasami dikarboksylowymi.// ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY. -Vol. 1., (2003), s.1425-1434
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi